Testiranje za radno mjesto

 Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu

na radno mjesto viši stručni suradnik I(

 KLASA:       112-01/18-01/35

URBROJ:    2198/01- 11-18-5

Zadar,         9.listopada  2018.godine

 Sukladno članku 19 - 22 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 4/18 u nastavku ZSN-a), Povjerenstvo za  provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme od 6 mjeseci u Grad Zadar, Upravni odjel za odgoj i školstvo  na radno mjesto viši stručni suradnik II - 1 izvršitelj/izvršiteljica  u p u ć u j e

 POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

( PISANO TESTIRANJE )

 Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područni ured Zadar  dana  25.rujna  2018. godine objavljen je oglas za prijam u službu u Grad Zadar, Upravni odjel za odgoj i školstvo,  na radno mjesto - viši stručni suradnik II - pomoćnik voditelja u provođenju EU projekta „Škola puna mogućnosti“ (1 izvršitelj/ica), uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

 Rok za podnošenje prijava na oglas bio je do 3.rujna   2018.godine.

 Povjerenstvo za provedbu oglasa  poziva kandidate prijavljene na oglas koji  ispunjavaju formalne  uvjete iz oglasa da  temeljem članka 22.stavak 1. ZSN-a pristupe pisanom testiranju

 koje će se  održati će dana  19.listopada  2018.godine s početkom u 9,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, 23000 ZADAR.

 Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa obaviješteni su pisanim putem i telefonom o razlozima neispunjavanja uvjeta.

 Na pisano testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu kojom se dokazuje identitet osobe.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove u naznačeni  sat testiranja, povukao prijavu na oglas  i ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Vrijeme provođenja intervjua s kandidatima koji ostvare  najmanje 50% bodova  iz provjere znanja putem pisanog testiranja obaviti će se u dogovoru s kandidatima.

Ovaj poziv objavljuje se na WEB  stranici Grada Zadra  i na oglasnoj ploči Grada Zadra (Narodni trg 1).

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa