Testiranje za radno mjesto
Testiranje za radno mjesto

KLASA:        112-01/23-01/26

URBROJ:     2198/01-8-23-4

Zadar,          21. srpnja 2023. godine

 Sukladno članku 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11,  4/18 i  112/19 - u nastavku ZSN), Povjerenstvo za  provedbu oglasa za prijam u službu  na radno mjesto viši stručni suradnik I – za EU fondove – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme u Gradu Zadru, Upravni odjel EU fondove upućuje

 POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA  ( PISANO TESTIRANJE )

 Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područni ured Zadar  dana  11. srpnja 2023. godine objavljen je oglas za prijam u službu u Grad Zadar, Upravni odjel EU fondove, na radno mjesto 

  • viši stručni suradnik I – za EU fondove -  1 izvršitelj/ica,

sudjelovanje u provedbi projekta „RURACTIVE -  Empowering rural communities to act for change“ na određeno vrijeme do okončanja projekta 31.08.2027. godine.

 Rok za podnošenje prijava na oglas bio je do 19. srpnja 2023. godine.

 Povjerenstvo za provedbu oglasa poziva sve kandidate prijavljene na oglas,  budući da sve prijave ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, da temeljem članka 22. stavak 1. ZSN-a pristupe pisanom testiranju koje će se održati dana 28 srpnja 2023. godine s početkom u 9,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, 23000 Zadar.

 Pisano  testiranje se sastoji od provjere znanja iz pravnih izvora objavljenih na web-stranici Grada Zadra i provjere naprednog poznavanja engleskog jezika.

 Na pisano testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu kojom se dokazuje identitet osobe te kemijsku olovku.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

 Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove u naznačeni  sat testiranja, povukao prijavu na oglas  i ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Vrijeme provođenja intervjua s kandidatima koji ostvare  najmanje 50% bodova  iz provjere znanja putem pisanog testiranja obaviti će se u dogovoru s kandidatima. 

Ovaj poziv objavljuje se na WEB  stranici Grada Zadra  i na oglasnoj ploči Grada Zadra (Narodni trg 1).

 Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa