Testiranje za radno mjesto
Testiranje za radno mjesto

KLASA: 112-01/23-01/39

URBROJ: 2198/01-10-23-6

U Zadru, dana 28. 11. 2023.

 

Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Zadar, dana 15. studenog 2023. godine, objavljen je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme, u Grad Zadar, Upravni odjel za financije, radno mjesto referent za računovodstvo ( 1 izvršitelj/ ica).

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj bio je 23. 11. 2023.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja poziva kandidate prijavljene na javni natječaj  koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja  da  temeljem članka 22. stavak 1. ZSN-a pristupe pisanom testiranju koje će se  održati dana  04. 12. 2023.,  s početkom u 9.00 sati u Velikoj  vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, 23 000 ZADAR.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja obaviješteni su o razlozima neudovoljavanja telefonom i pisanom obavijesti, te se sukladno članku 21.stavak 1.ZSN-a ne smatraju kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

 Na pisano testiranje potrebno je donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu kojom kandidat dokazuje identitet.

 Na pisano testiranje je potrebno donijeti kemijsku olovku i masku.

 Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji ne pristupi zakazanom testiranju povukao prijavu na natječaj  i ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Vrijeme provođenja intervjua s kandidatima koji ostvare  najmanje 50% bodova  iz provjere znanja putem pisanog testiranja objavit će se u dogovoru s kandidatima.

Ovaj poziv objavljuje se na WEB  stranici Grada Zadra  i na oglasnoj ploči Grada Zadra (Narodni trg 1).

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

 

Za povjerenstvo:

Aleksandar Car, dipl iur