POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA ZA IZRADU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA ZADRA U 2022. GODINI
POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA ZA IZRADU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA ZADRA U 2022. GODINI
Javni poziv.

Športska zajednica Grada Zadra dana 09. kolovoza 2021. godine raspisala je:

P O Z I V

ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA ZA IZRADU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA ZADRA U 2022. GODINI

Informacije o Pozivu i potrebna dokumetacija dostupni su uprivitku.