JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA ZA IZRADU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA ZADRA U 2020. GODINI
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA ZA IZRADU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA ZADRA U 2020. GODINI

Na temelju članka 48. stavka 3. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11 , 86/12,  94/13 i 85/15), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa i za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15) i Pravilnika o financiranju programa, projekata javnih potreba sredstvima Grada Zadra i članka 14. Statuta Športske zajednice Grada Zadra (u daljnjem tekstu Športska zajednica) i Pravilnika Športske zajednice Grada Zadra o financiranju programa i projekata Javnih potreba u sportu, Športska zajednica Grada Zadra dana 10. listopada 2019. godine raspisuje:

JAVNI POZIV

ZA PODNOŠENJE PISANIH PROGRAMA ZA IZRADU I REALIZACIJU PLANA SREDSTAVA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA ZADRA ZA 2020. GODINU.