POZIV NA PODNOŠENJE PONUDA ZA NABAVKU GIS OPREME

ZA POTREBE PROJEKTA „ZELENI OTOCI“

 

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Zadarske županije ”Natura – Jadera” obavještava sve zainteresirane da je u tijeku postupak javne nabave za nabavku GIS opreme za potrebe projekta „Zeleni otoci“.

 

Predmet natječaja je nabava, stavljanje u operativno stanje i isporuka, od strane Izvođača sljedeće robe: 

 

1.  Licencirani GIS softver za osobno računalo s pripadajućom edukacijom za korištenje

2.  Prijenosno računalo

3.  GPS uređaj

 

Više detalja o natječaju, kao i natječajnu dokumentaciju potrebnu za prijavu na natječaj možete pronaći na internetskim stranicama JU Natura-Jadere:

http://natura-jadera.com/aktualno/natjecaji.html#

 

Natječaj je otvoren do 30. svibnja 2014. godine.