Grad Zadar sudjelovao na završnoj konferenciji i sastanku partnera na projektu RECOLOR
Grad Zadar sudjelovao na završnoj konferenciji i sastanku partnera na projektu RECOLOR
Projekt RECOLOR, u sklopu kojeg partneri iz Hrvatske i Italije rade na obnovi i promociji kulturne baštine, približava se svom kraju.

Vodeći partner projekta Sveučilište u Bologni 'Alma Mater Studiorum' ugostio je ostale partnere na sveučilišnom kampusu u talijanskom gradu Riminina dvodnevnoj konferenciji i sastanku 31. svibnja i 1. lipnja.

Prvi dan susreta započeo je konferencijom za javnost koja je organizirana u formatu okruglog stola sa izlagačima koji su održali izlaganja vezana za glavne teme svakogod njih. Prvi niz izlaganja i razgovora na temu Promocije kulturnih krajolika održali su: Cristina Ambrosini, voditeljica službe za kulturnu baštinu pri regiji Emilia -Romagna, Cinzia Cazzoli, voditeljica sektora za ulaganja u kulturi regije Emilia-Romagna te Krešimir Grubić, suradnik veleučilišta u Šibeniku na provedbi projekta RECOLOR. Prvi okrugli stol moderirala je Patrizia Battilani, profesorica povijesti ekonomije Sveučilišta u Bologni.

Drugi okrugli stol u sklopu konferencije okupio je izlagače i pokrenuo raspravu o digitalnim tehnologijama i održivom turizmu. Sudionici ovog dijela konferencije bili su: Ilaria Marcolin i Marco Marinuzzi, oboje članovi projektnog tima RECOLORA u gradu Cividale del Friuli, Renata Kiršić, ravnateljica Parka skulpture Dubrova u Labinu i Pučkog otvorenog učilišta Labin te Zrinka Brkan Klarin, članica projektnog tima projekta RECOLOR iz Upravnog odjela za kulturu i šport Grada Zadra. Drugi okrugli stol moderirala je Maria Cristina Turchi, stručnjakinja za kulturnu promociju sa Sveučilišta u Bologni.

Kroz izlaganje na temu 'Online as a tool for promoting experiental and sustainable tourism'djelatnica Grada Zadra,Zrinka Brkan Klarin,prezentirala je online alate razvijene za promociju zadarske sfinge. Budući da su internetski podatci o zadarskoj sfingi bili vrlo skromni i nesustavno predstavljeni na internetu izrađena je web stranica koja nudi brojne mogućnosti za upoznavanje i istraživanje ove skulpture, njezinog autora, prostora u koji je smještena, zeleni katastar svog bilja u parku te rutu tematske šetnje koja posjetitelje vodi od starog dijela grada do Brodarice gdje se sfinga nalazi. Također je partnerima prezentiran promotivni video koji u formi kratkog edukativnog dokumentarnog filma u virtualni svijet donosi priču o Brodarici, vilama, Giovanniju Smirichu te skulpturi sfinge koju je podigao uz vilu Attiliju. Predstavljeni su i drugi alati kojima se razvija promocija ovog lokaliteta, iako ne spadaju u online alate. Radi bolje prepoznatljivosti lokaliteta te promocije kulturne baštine u atrakciju zanimljivu i privlačnu kao atrakciju za kulturni turizam izrađen je vizualni identitet zadarske sfinge kako bi se osigurala prepoznatljivost brenda. Na temelju vizualnog identiteta izrađeni su i ostali promotivni materijali, poput brošure, torbe, te signalizacije u vidu info ploče i totema koji će biti postavljeni na točkama duž novokreirane turističke rute, a spomenute su i ostale aktivnosti odrađene u svrhu brendiranja lokaliteta i širenje informacija kako u offline tako i u online prostoru.

Drugi dan bio je posvećen samom sastanku i radu na projektnim obavezama te su tijekom nekoliko sati zajedničkog rada partneri prezentirali dosadašnje, ali i planirane projektne aktivnosti, a partneri zaduženi za provedbu pojedinih tematskih radnih paketa su iznijeli i informacije o njihovom napretku. 

Po završenom sastanku partneri su se uputili u obilazak pilot lokacija na čijoj promociji radi glavni partner. Radi se o devet balkona sa kojih posjetitelji mogu promatrati krajolik koji su veliki majstori talijanske renesanse Piero della Francesca i Leonardo da Vinci odabrali kao pozadinu za neke od svojih najvažnijih slika.

Projekt RECOLOR financira se sredstvima Europske unije iz programa Interreg Italy-Croatia 2014-2020 i završava 30.06.2022.

Vezane fotografije

Grad Zadar sudjelovao na završnoj konferenciji i sastanku partnera na projektu RECOLOR Grad Zadar sudjelovao na završnoj konferenciji i sastanku partnera na projektu RECOLOR Grad Zadar sudjelovao na završnoj konferenciji i sastanku partnera na projektu RECOLOR Grad Zadar sudjelovao na završnoj konferenciji i sastanku partnera na projektu RECOLOR Grad Zadar sudjelovao na završnoj konferenciji i sastanku partnera na projektu RECOLOR Grad Zadar sudjelovao na završnoj konferenciji i sastanku partnera na projektu RECOLOR Grad Zadar sudjelovao na završnoj konferenciji i sastanku partnera na projektu RECOLOR