Šesti partnerski sastanak u okviru projekta RECOLOR
Šesti partnerski sastanak u okviru projekta RECOLOR
4. veljače 2021. godine održan je šesti sastanak partnera na projektu RECOLOR

Grad Zadar sudjelovao je na šestom projektnom sastanku u sklopu provedbe projekta "RECOLOR - Reviving and EnhanCing artwOrks and Landscapes Of the adRiatic", sufinanciranog iz programa Interreg Italy - Croatia 2014-2020, koji se održao online putem 4. veljače 2021. godine, što čini niz od tri uzastopna online sastanka koja su rezultat globalne pandemije povezane s virusom COVID-19.

Na sastanku su se prezentirale dosadašnje, ali i planirane projektne aktivnosti, a partneri zaduženi za provedbu pojedinih tematskih radnih paketa su iznijeli i informacije o njihovom napretku. Tako je Grad Zadar prezentirao tematski radni paket br. 2 koji se odnosi na komunikacijske aktivnosti projekta.

Dogovoreno je da će se sljedeći sastanak održati u Šibeniku u lipnju iste godine, ukoliko okolnosti to budu dozvoljavale. 

Više informacija o samom projektu može se pronaći na sljedećoj poveznici: https://www.grad-zadar.hr/eu-projekt/recolor-57.html.

Vezane fotografije

Šesti partnerski sastanak u okviru projekta RECOLOR Šesti partnerski sastanak u okviru projekta RECOLOR