Održan još jedan online sastanak projekta RECOLOR
Održan još jedan online sastanak projekta RECOLOR
Peti projektni sastanak održan je online 8. listopada 2020. godine

Grad Zadar sudjelovao je na petom projektnom sastanku u sklopu provedbe projekta "RECOLOR - Reviving and EnhanCing artwOrks and Landscapes Of the adRiatic", sufinanciranog iz programa Interreg Italy - Croatia 2014-2020, koji se po i ovoga puta održao online putem i to 8. listopada 2020. godine

Na sastanku su se prezentirale dosadašnje, ali i planirane projektne aktivnosti, a partneri zaduženi za provedbu pojedinih tematskih radnih paketa su iznijeli i informacije o njihovom napretku. Tako je Grad Zadar prezentirao tematski radni paket br. 2 koji se odnosi na komunikacijske aktivnosti projekta.

Dogovoreno je da će se sljedeći sastanak održati u Labinu u veljači iduće godine, ukoliko okolnosti to budu dozvoljavale. 

Više informacija o samom projektu može se pronaći na sljedećoj poveznici: https://www.grad-zadar.hr/eu-projekt/recolor-57.html.