Javni poziv za uvid u spis predmeta
Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000148

URBROJ: 2198/01-5-21-0013

Zadar, 24.11.2021.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ALEKSANDAR IVANOVIĆ, HR-23000 Zadar, BENKA BENKOVIĆA 3B

BRANISLAV IVANOVIĆ, HR-23000 Zadar, BENKA BENKOVIĆA 3B

- dostavlja se

 

1. Pozivamo nasljednike iza pok. Bruna Ažića, HR-ZADAR, Ulica Kuntrada 20 – za k.č. 5231(n.i.) u k.o. Bokanjaci te vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa predmetnim nekretninama na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene, 2. skupine - 2 stana i radionica (spremište) na novoformiranoj građevnoj čestici 5232/1 koja se formira od dio 5232 (n.i) tj. 782/1633, 869/15 i 782/1631 (s.i.) k.o. Bokanjac (Zadar).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 06.12.2021 u 08:30 sati, na lokaciji – Pod bedemom 1a/I, Zadar.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.