Javni poziv za uvid u spis predmeta
Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000311

URBROJ: 2198/01-5-21-0018

Zadar, 10.11.2021.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

IZABELA SORIĆ, HR-23000 Zadar, STARIGRADSKI PRILAZ 5

MARIJA KORDIĆ, HR-10000 Zagreb, VLAŠKA 58

 

- dostavlja se

 

1. Pozivamo vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama č. br. 3153, 3158/5, 3159/7, 3159/8, 3159/2, 3160/3 i 3152/6 sve k.o. Zadar koje neposredno graniče s predmetnom nekretninom na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za: građenje građevine stambene namjene, 2.b skupine na novoformiranoj građevnoj čestici 3152/7 k.o. Zadar (Zadar) koja se formira od dijela k.č. 3152/1 k.o. Zadar.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 30.11.2021 u 10:00 sati, na lokaciji – Grada Zadar, UO za prostorno uređenje i graditeljstvo, Pod bedemom 1a/ I. kat ( Zgrada Gradske Tržnice).

3. Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

5. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, u trajanju od 8 dana.