Javni poziv za uvid u spis predmeta
Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

 

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000291

URBROJ: 2198/01-5-21-0005

Zadar, 29.10.2021.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

 

VODOVOD d.o.o., HR-23000 Zadar, Špire Brusine 17

- dostavlja se

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje-rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene vodno-gospodarskog sustava (korištenje voda), 2.b skupine, vodovodne mreže na katastarskoj(im) čestici(ama) k.č. 2715/1, 2725, 2726/13, 2683/3, 2683/6, 2683/5, 2683/2, 2684/7, 2685/2, 2683/1, 2665/1, 2665/2, 2676/1, 2677/1, 2678/1, 2678/2, 2679/3, 2679/4, 2679/5, 2679/6, 2679/1, 2679/2, 2683/4, 2728/3, 2729, 2732/1, 2733/1, 2733/2, 2734/2, 2735/2, 2726/3, 2735/4, 2726/6, 9350, 3015/7, 3015/6, 3015/5, 2927/1, 2923/5, 2972/1, 2922/1, 2781, 2775/3, 2760/1, 2742/3, 2741/4, 2751, 2752, 2758/1, 2968/12, 2979/1, 9351/2, 3028/7, 2976, 2969/5, 2969/3, 2971/1, 2971/2, 2971/10, 2971/16, 2971/5, 2971/8, 2971/15, 2971/11, 2971/12, 3026/1, 3020/1, 3020/9, 3021/1, 3022/15, 3041/1, 3174/8, 3174/7, 3174/9, 3174/10, 3175, 3158/1, 3157/5, 3157/4, 3157/3, 3157/2, 3178/6, 9351/1, 2655/2, 2652, 3177/1, 3177/17, 3177/19, 3177/16, 3006/1, 3009/1, 3009/2, 3009/3, 3009/4, 3009/5, 3009/10, 3009/12, 3009/11, 3009/9, 3009/13, 3009/7 i 2995/1 , sve k.o. Zadar (Zadar, MO Višnjik).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti u službenim prostorijama Grada Zadra dana 09.11.2021.godine u 08:30 sati, na lokaciji – Zadar, Pod bedemom 1A ( U zgradi Konzuma na tržnici - prvi kat).

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.