Javni poziv za uvid u spis predmeta
Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-350-05/21-05/000009

URBROJ: 2198/01-5-21-0004

Zadar, 28.10.2021.godine

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

 

IVO PETROVIĆ, HR-23292 Zapuntel, ZAPUNTEL 16

- dostavlja se

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za utvrđivanje građevne čestice stambene namjene, 2.b skupine na dijelu građevne čestice koja nosi broj k.č. 97/1 k.o. Zapuntel (Zapuntel, zapuntel bb).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti u službenim prostorijama Grada Zadra dana 9.11.2021. godine u 10:30 sati, na lokaciji – Zadar, Pod bedemom 1A ( U zgradi Konzuma na tržnici - prvi kat).

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.