Javni poziv za uvid u spis predmeta
Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000235

URBROJ: 2198/01-5-21-0010

Zadar, 03.03.2021.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

MATE MUŽANOVIĆ, HR-23000 Zadar, JOSIPA RELJE VLADOVIĆA 27A

IVICA JUSUP, HR-23001 CRNO, CRNO 28

- dostavlja se

 

1. Pozivamo vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretnini č. 2144/39, 2144/41, 2152/18 sve k.o. Crno (Crno) koja neposredno graniče s predmetnom nekretninom na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

  • građenje građevine stambene namjene, 2.skupine
  • građenje pomoćne građevine-bazen, 3.skupine

na novoformiranoj građevnoj čestici oznake k.č. 2144/396 k.o. Crno (Crno) koja se formira od dijela k.č. 2144/40 k.o. Crno ( Crno).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 22.03.2021. u 10:00 sati, na lokaciji – Grada Zadar, UO za prostorno uređenje i graditeljstvo, Pod bedemom 1a/ I. kat ( Zgrada Gradske Tržnice).

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.