Javni poziv za uvid u spis predmeta
Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-350-05/20-05/000073

URBROJ: 2198/01-5-21-0003

Zadar, 28.01.2021.godine

 

Predmet:   Javni poziv za uvid u spis predmeta

 

GRAD ZADAR, HR-23000 Zadar, Narodni trg 1

- dostavlja se

 

I.     Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za

-     utvrđivanje građevne čestice javne i društvene namjene (osnovnoškolska ustanova), 2.b skupine na novoformiranoj građevnoj čestici koja nastaje parcelacijom k.č. 2121/1, 2102/1, 2103, 2104/1, 2105, 2112/2, 2112/3, 2122/4, 2122/5, 2123/1, 2123/2, 2123/3, 2123/4, 2123/5, 2124, 2125, 2126/1, 2127/4,  dio 2095/2, dio 2100/3, dio 2106, dio 2107, dio 2108, dio 2111 i dio 2112/1 sve k.o. Zadar u Zadru

II.     Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  08.02.2021.godine u 09:00 sati, u službenim prostorijama Grada Zadra u Zadru, Pod bedemom 1A ( U zgradi Konzuma na tržnici - prvi kat).

III.     Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.     Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.