Javni poziv za uvid u spis predmeta
Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000014

URBROJ: 2198/01-5-20-0011

Zadar, 25.11.2020.

 Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD ZADAR, HR-23000 Zadar, Narodni trg 1

- dostavlja se

  1. Pozivamo investitora, te vlasnika nekretnine za koju se izdaje građevinska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini za č. 9355/20, k.č. 9355/22, k.č. 3703/38, k.č. 3857/7, k.č. 3705/4, k.č. 4763/2, k.č. 4761/7, k.č. 9355/23, k.č. 4737/6, k.č. 4790/35, k.č. 4790/36, k.č. 4790/37, k.č 4764/10, k.č 10802/2, k.č. 4764/9, k.č. 10829/2 sve k.o. Zadar.
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 10.12.2020 u 09:00 sati, na lokaciji – Zadar,  Pod bedemom 1a.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

                                                      

           Grad Zadar

           Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo