Javni poziv za uvid u spis predmeta
Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000160

URBROJ: 2198/01-5-20-0018

Zadar, 09.10.2020.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

IVAN KELAVA, HR-23000 Zadar, BENKOVAČKA CESTA 45

 

- dostavlja se

1. Pozivaju se vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama: k.č.br. 3602/8, č.br. 3602/7, k.č.br. 3604/7, k.č.br. 3604/14, k.č.br. 3604/2, k.č.br. 3604/5 i k.č.br. 3602/1 sve k.o. Crno koje neposredno graniče s nekretninama k.č.br. 3602/10, k.č.br. 3604/10, k.č.br. 3604/18 k.o. Crno (od kojih se formira k.č. 3604/18) na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za za rekonstrukciju građevine stambene namjene na k.č. 3602/10, 3604/10, 3604/,18 k.o. Crno (od kojih se formira k.č. 3604/18)Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  26.10.2020 u 08:30 sati, na lokaciji – Grad Zadar, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Pod bedemom 1A, Zadar, I kat.

2. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

3. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.