Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-350-05/18-01/000039

URBROJ: 2198/01-5-19-0005

Zadar, 15.10.2019.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Hrvatske vode, HR-10000 Zagreb, Grada Vukovara 220

- dostavlja se

 

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (uređenje voda i vodotoka), 1. skupine na katastarskim česticama :

- obuhvat 3. faze: k.č. 9303/3, 10805/2, 5330/7, 5344/2, 5345/2, 5346/2, 5347/2, 5350/2, 5351/3, 5356/2, sve k.o. Zadar  te 4191/2, 3788/8, 3788/7, 3788/6, 3789/8, 3789/5, 3789/6, 3789/7, 3790/18, 3790/19, 3790/20, 3790/21, 3791/6, 3791/7, 3791/8, 3791/9, 3791/10, 3794/6, 3794/7, 3793/7, 3793/11, 3793/8, 3793/9, 3793/10, 3696/5, 3696/4, 3695/4, 3695/3, 3796/73, 3796/74, 3796/75, 3796/76, 3796/72, 3796/71, 3796/81, 3796/79, 3796/66, 3796/78, 3796/77, 3796/67, 3796/69, 3796/68, 3796/80, 3796/70, 3797/60, 3797/62, 3797/63, 3797/61, 3797/65, sve k.o. Crno,

obuhvat 4. faze: k.č. 3139/9, 3193/8, 3193/6, 3193/7, 3195/2, 3196/2, 3194/3, 3203/5, 3203/3, 3205/3, 3206/2, 3206/3, 4188/5, 4188/1, 4167/6, 4188/2, 4167/8, 4167/7, 3176/24, 2801/4, 3176/23, 4189/2, 3176/22, 3179/8, 2803/8, 4189/2, 4126/16, sve k.o. Crno

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 29.10.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – prostorije upravnog odjela, Pod bedemom 1, Zadar.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune lokacijske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.