Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000251

URBROJ: 2198/01-5-19-0010

Zadar, 21.06.2019.

 Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

DARKO ŽUGČIĆ, HR-10000 ZAGREB, NOVOSELEČKI PUT 179

- dostavlja se

  1. Pozivamo vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama č. 2569, 2572, 2571 i 2595/1, sve k.o. Petrčane koje neposredno graniče s predmetnom nekretninom na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene, 2. skupine na k.č. 2570/1 i 2570/2 k.o. Petrčane (Petrčane).
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 09.07.2019. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Pod bedemom 1a, Zadar.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO

UREĐENJE I GRADITELJSTVO