Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

 

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000074

URBROJ: 2198/01-5-19-0007

Zadar, 10.06.2019.

  • Dražović Tome, P. Tome
  • Dražović Ivan, P. Tome
  • Dražović Ante, P. Tome

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

MAXIMA SAN d.o.o., HR-23207 Sveti Filip i Jakov, Put Primorja 6

 

- dostavlja se

 

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine mješovite namjene (stambeno poslovna), 2. skupine na novoformiranoj građevnoj čestici dio 3278/5 i dio 3278/4 k.o. Zadar.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 18.06.2019 u 10:00 sati, na lokaciji – prostorije upravnog odjela Pod bedemom 1, Zadar.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.