JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-350-05/18-05/000130

URBROJ: 2198/01-5-18-0003

Zadar, 09.10.2018.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

NEDJELJKO DRAŽIĆ, HR-23000 ZADAR, MOLATSKA 69

 

- dostavlja se

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za stambene namjene, na katastarskim česticama dio 4583/12 k.o. Zadar ,.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 10.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – prostorije upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo, Pod Bedemom 1 (zgrada Tržnice, prvi kat).

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.