IZMJENA JAVNOG NATJEČAJA ZA POVJERAVANJE POSLOVA OBVEZNE PREVENTIVNE DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE NA PODRUČJU GRADA ZADRA

Na temelju članka 15. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, br. 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,  90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i  članka 3. i 19. i 20. Odluke o komunalnim djelatnostima (“Glasnik Grada Zadra”, 16/09 i 15/14), Gradonačelnik Grada Zadra, objavljuje

 IZMJENU JAVNOG  NATJEČAJA

ZA POVJERAVANJE POSLOVA OBVEZNE PREVENTIVNE DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE NA PODRUČJU GRADA ZADRA 

I          U Javnom natječaju za povjeravanje poslova obvezne preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Grada Zadra, objavljenom dana 7. prosinca 2016. godine u Zadarskom listu i Večernjem listu, mijenjaju se točke 6. i 9. tako da iste glase;

  • Točka 6. - Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objave ovog Izmijenjenog natječaja u Zadarskom listu i Večernjem listu.
  • Točka 9. - Otvaranje ponuda izvršit će Povjerenstvo dana 5. siječnja 2017. godine u 13,00 sati, u Maloj   vijećnici, Narodni trg 1, Zadar.

Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili njihovi ovlašteni  predstavnici.

II         Ostale točke ostaju nepromijenjene.

 

GRAD ZADAR

GRADONAČELNIK

Božidar Kalmeta, dipl.ing.