Ispravak Javnog natječaja za financiranje projekata udruga iz područja zaštite okoliša na području Grada Zadra za 2018.

U Javnom natječaju za financiranje projekata udruga iz područja zaštite okoliša na području Grada Zadra za 2018. godinu koji je objavljen 2. veljače 2018., mijenja se obrazac O2 – Obrazac proračuna troškova projekta.

U obrascu O2 ispravljena je formula u ćeliji C48 na način da je prvotno postavljena formula C39+C45 zamijenjena formulom D39+C45. Ispravljeni obrazac stavljen je i u objavu Javnog natječaja od 2. veljače 2018.