Javni natječaj za financiranje projekata udruga iz područja zaštite okoliša
Javni natječaj za financiranje projekata udruga iz područja zaštite okoliša

Grad Zadar, U.O. za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, objavljuje Javni natječaj za financiranje projekata udruga iz područja zaštite okoliša na području Grada Zadra za 2020. godinu. 

 Tekst natječaja, upute za prijavitelje i sva potrebna natječajna dokumentacija nalazi se u prilogu.

 Prijave, sa svim traženim prilozima, se podnose do 02. ožujka 2020. godine putem pošte ili osobnom predajom u pisarnicu Grada Zadra

na adresu:

 GRAD ZADAR

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU OKOLIŠA

Narodni trg 1

23000 ZADAR

 “NE OTVARATI – za Javni natječaj iz područja zaštite okoliša za 2020. godinu”