II Ponovna javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja stambene zone "Karma"

II Ponovni javni uvid u prijedlog Urbanističkog plana uređenja stambene zone „Karma“ organizira se u vremenu od 09. svibnja 2016  do 16. svibnja 2016. godine.

prizemlje zgrada Gradske uprave, Narodni trg 1, Zadar, svakog radnog dana od 9,oo-14,oo sati,

Javno izlaganje održati će se 12. svibnja 2016. godine (četvrtak) u 10,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar.

Prijedlog UPU-a stambene zone „Karma“ biti će objavljen i na Internet stranici Grada Zadra (www.grad-zadar.hr).

Novi prijedlozi i primjedbe na plana mogu se podnositi samo u svezi s izmjenama povodom prihvaćenih primjedbi iznesenih u prvoj ponovljenoj javnoj raspravi.

Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog UPU-a stambene zone „Karma“, dostavljati će se najkasnije 3 dana nakon isteka roka javnog uvida, naslovljene na:

Grad Zadar, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Narodni trg 1, Zadar.