Preskoči na sadržaj

Važni dokumenti


Javni natječaji


Grad Zadar Vijesti

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Klasa:    112-01/12-01/16 Ur.broj; 2198/01-4-12-4 Zadar,   10. prosinca 2012. godine   Sukladno članku 19. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u...

Grad Zadar Vijesti

Natječaj za zakup poslovnih prostora

Natječaj za zakup poslovnih prostora

Grad Zadar Vijesti

Natječaj za zakup poslovnih prostora


Grad Zadar Vijesti

Stipendije za učenike i studente za akademsku godineu 2012./2013.

Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Zadra (KLASA: 604-02/12-01/08, URBROJ: 2198/01-1/4-12-6 od 12. studenoga 2012.) i članka 12. Pravilnika o stipendiranju i odobravanju drugih oblika potpore...

Grad Zadar Vijesti

Natječaj za radno mjesto