Testiranje za radno mjesto

KLASA:     112-01/17-01/41

URBROJ:  2198/01- 8 - 17-14

Zadar,       14.studenog 2017.godine

 Sukladno članku 19-22 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( NN 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za  provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na 6 mjeseci u Grad Zadar, Upravni odjel za EU fondove  na radno mjesto viši stručni suradnik II za provedbu ITU mehanizma zbog obavljanja privremenih poslova 1 izvršitelj /izvršiteljica) objavljuje

 POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

( PISANO TESTIRANJE )

 za prijam u službu na određeno vrijeme na 6 mjeseci u Upravni odjel za EU fondove na radno mjesto viši stručni suradnik II za provedbu ITU mehanizma radi  obavljanja privremenih poslova 1 izvršitelj /izvršiteljica) objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područni ured Zadar  dana  03.studenog 2017.godine s istekom roka za prijave na oglas  dana 13.studenog 2017.godine, koji udovoljavaju formalnim uvjetima oglasa

 pozivaju se  da pristupe dana 20. studenog 2017. godine pisanom testiranju koje će obuhvatiti i provjeru znanja engleskog jezika, a održati će se u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar s početkom u 11.00 sati.

 Kandidati koji ne udovoljavaju formalnim uvjetima oglasa, što znači da nemaju oglasom uvjetovano radno iskustvo u struci kao ni traženu struku, nemaju radnog iskustva na pripremi i provedbi projekta EU ili nemaju potpunu i  pravodobno predanu oglasom uvjetovanu dokumentaciju, neće moći pristupiti prethodnoj provjeri znanja i obaviješteni su o razlozima neudovoljavanja telefonom i pisanim putem.

Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet neće moći pristupiti testiranju.

Potrebno je sa sobom donijeti i kemijsku olovku.

Pisano  testiranje se sastoji od provjere znanja iz pravnih izvora objavljenih na web- stranici Grada Zadra i provjere znanja engleskog jezika u pisanom obliku.

Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove u naznačeni  sat testiranja, povukao prijavu na oglas  i ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Vrijeme provođenja intervjua s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova  iz svakog područja provjere znanja putem pisanog testiranja obaviti će se u dogovoru s kandidatima.

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploči Grada Zadra.

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa