Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000118

URBROJ: 2198/01-5-19-0004

Zadar, 11.09.2019.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

MARIJO MITROVIĆ, HR-23450 ZELENGRAD, MITROVIĆI-DUGA NJIVA 2

- dostavlja se

 

1. Pozivamo vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava  na  č. 3617/37 K.O. Crno  na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za stambene namjene, na  čestici 3617/37 k.o. Crno (Crno.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 24.09.2019 u 9.00 sati, na lokaciji – Zadar, pod bedemom 1a.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.