Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000221

URBROJ: 2198/01-5-19-0003

Zadar, 06.09.2019.godine

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD ZADAR, HR-23000 Zadar, Narodni trg 1

- dostavlja se

 

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za sanaciju/rekonstrukciju Obale Petra Krešimira IV, na građevnoj čestici koja nosi broj k.č. 10767 i 10768 k.o. Zadar u Zadaru, Obala Petra Krešimira IV (Riva).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 18.09.2019.godine u 09:00 sati, u službenim prostorijama ovog Upravnog odjela Grada Zadra – Zadar, Pod bedemom 1A, (na pijaci u zgradi Sarag -prvi kat).

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.