Prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Grad Zadar imao je mogućnost uvođenja slijedećih poreza:

Od navedenih poreza Grad Zadar propisao je prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju i porez na kuće za odmor. Pritom nisu korišteni maksimalni iznosi koje zakon dopušta.
Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% od osnovice, odnosno prodajne cijene pića koja se prodaju u ugostiteljskim objektima.
Porez na kuće za odmor plaća se godišnje i to 15 kn po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor.


 

 

VEZANI DOKUMENTI:

Odluka o porezu na potrošnju
Odluka o porezu na kuće za odmor
Odluka o izmjeni Odluke o porezu na kuće za odmor
Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Zadra
Odluka o izmjeni Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Zadra
Odluka o izmjeni Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Zadra (II)
Odluka o izmjeni Odluke o porezu na kuće za odmor