Javni poziv za poticaje u poljoprivredi
Javni poziv za poticaje u poljoprivredi

Temeljem članka 6. Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Zadra 2016.-2020. godinu, (KLASA: 320-01/16-01/06, URBROJ: 2198/01-2-16-2 od 22.rujna 2016.) Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka objavljuje

 JAVNI POZIV

za podnošenje prijava za dodjelu potpora u poljoprivredi i

ruralnom razvoju na području Grada Zadra za 2017.g.