Izvješće povjerenstva za odabir PUN
Izvješće povjerenstva za odabir PUN
Rezultati Javnog poziva za prijavu kandidata u svrhu zapošljavanja osobnih pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama osnovnih škola Grada Zadra.