Poništenje natječaja za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća na administrativnom području Grada Zadra za 2023. godinu
Poništenje natječaja za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća na administrativnom području Grada Zadra za 2023. godinu