P O N U D A  za pristup i korištenje stupova niskonaponske mreže u vlasništvu Grada Zadra  na cijelom području Grada radi postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina
P O N U D A za pristup i korištenje stupova niskonaponske mreže u vlasništvu Grada Zadra na cijelom području Grada radi postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina

Grad Zadar, kao mrežni operator, vlasnik fizičke infrastrukture na svom području, na temelju odredbi članka 5. Zakona o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina ( Narodne novine br. 121/16) i Odluke Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti Klasa: UP/I-344-03/20-11/428, Urbroj: 376-05-3-21-12 od 17. ožujka 2021.g., objavljuje dana 17. svibnja 2021.g.

 P O N U D U za pristup i korištenje stupova niskonaponske mreže u vlasništvu Grada Zadra  na cijelom području Grada radi postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina

  1. Grad Zadar kao vlasnik fizičke infrastrukture – stupova niskonaponske mreže ( javne rasvjete) na području Grada Zadra objavljuje ponudu za pristup i zajedničko korištenje svoje fizičke infrastrukture operatorima javnih komunikacijskih mreža radi postavljanja sastavnica elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina
  2. Uvjeti pristupa i korištenja niskonaponske mreže i tehnički uvjeti za postavljanje elektroničkih komunikacijskih mreža na stupove niskonaponske energetske mreže nalaze se u prilogu ove ponude.

 GRADONAČELNIK

  Branko Dukić