Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Zadra na području Gospodarske zone Crno
Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Zadra na području Gospodarske zone Crno

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13, 85/15 i 69/22) i članka 36. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14 i 2/15 – pročišćeni tekst, 3/18 i 7/18 – pročišćeni tekst, 15/19, 2/20, 3/21 i 14/23), Gradonačelnik Grada Zadra, dana 14. veljače 2024. godine, donio je Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Zadra na području Gospodarske zone Crno, prema tekstu u privitku.

Nacrt prijedloga odluke javno se objavljuje na internetskim stranicama Grada Zadra, radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

 Rok za dostavu primjedbi i prijedloga na Nacrt prijedloga odluke je 30 dana od dana objave, odnosno do 19. ožujka 2024. godine.

Primjedbe na nacrt odluke mogu se slati na e-mail adresu: josipa.mileta@grad-zadar.hr  i marin.batur@grad-zadar.hr.