Nacrt Prijedloga Odluke o dopunama Odluke o lokacijama i uvjetima za održavanje javnih skupova i manifestacija na području Grada Zadra
Nacrt Prijedloga Odluke o dopunama Odluke o lokacijama i uvjetima za održavanje javnih skupova i manifestacija na području Grada Zadra

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15, 69/22)  i članka 36. Statuta Grada Zadra (“Glasnik Grada Zadra”, br. 9/09, 28/10, 03/13, 09/14, 2/15 – pročišćeni tekst, 3/18, 7/18, 15/19, 2/20, 3/21 I 14/23 – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Zadra, dana 15. veljače 2024. godine, donio je Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt prijedloga Odluke o dopunama Odluke o lokacijama i uvjetima za održavanje javnih skupova i manifestacija na području Grada Zadra.

Nacrt prijedloga Odluke javno se objavljuje na internetskim stranicama Grada Zadra, radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Rok za dostavu primjedbi i prijedoga na Nacrt Odluke je 30 dana od dana objave, odnosno do 21. ožujka 2024. godine.

Primjedbe na Nacrt prijedloga Odluke mogu se dostavljati na e-mail adresu : gospodarstvo1@grad-zadar.hr