Važni dokumenti


Javni natječaji


Grad Zadar Vijesti

Pisano testiranje za radno mjesto- komunalni redar

Sukladno članku 19., 22. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11), Povjerenstvo za...

Grad Zadar Vijesti

Pisano testiranje za radno mjesto

Klasa:112-01/12-01/02 Ur.broj; 2198/01-10-12-3 Zadar,  30. ožujka  2012. godine   Sukladno članku 19. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ...

Grad Zadar Vijesti

Testiranje za radno mjesto- komunalni redar

 Klasa:   112-01/12-01/04 Ur.broj: 2198/01-7-12-2 Zadar,   06. travnja 2012.   Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje podružnica Zadar dana 05. travnja 2012....


Grad Zadar Vijesti

Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina

Na temelju članka 12. Odluke o zakupu javnih površina („Glasnik Grada Zadra“ broj 1/12), članka 1. Odluke o planu korištenja javnih površina...

Grad Zadar Vijesti

Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih

Na temelju odredbe članka 4. Odluke o osnivanju Savjet mladih Grada Zadra ("Glasnik Grada Zadra", broj 04/09) i Zaključka Gradskog vijeća Grada Zadra (Klasa: 421-01/12-01/05, Ur.broj:2198/01-2/1-12...

Grad Zadar Vijesti

Testiranje za radno mjesto

Klasa:   112-01/12-01/02 Ur.broj: 2198/01-10-12-2 Zadar,   29. ožujka 2012.   Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje podružnica Zadar dana 28. ožujka 2012. godine...