Klasa:112-01/10-01/11

Ur.broj; 2198/01-9-10-3

Zadar, 29. srpnja 2010.

 

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

( PISANO TESTIRANJE )

 

Sukladno članku 19. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za financije Grada Zadra na radno mjesto stručni suradnik za financijsko pravne poslove  obavještava da će se pisano testiranje za održati dana 04. kolovoza 2010. godine  u 09,00 sati u Maloj  vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1 .Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, te kemijsku olovku.

 

Smatra se da je kandidat  koji se navedenog dana ne odazove u naznačeni  sat testiranja , povukao prijavu na oglas.Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Testiranje se boduje određenim brojem bodova od 1 do 10. S kandidatima  koji ostvare najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju obaviti će se i intervju, a  o terminu intervjua  obavijestiti će ih nadležno Povjerenstvo, po obavljenom pisanom testiranju.

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i na oglasnoj ploči Grada Zadra.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto stručni suradnik za financijsko pravne poslove