Testiranje za radno mjesto
Testiranje za radno mjesto

KLASA:        112-01/24-01 25

URBROJ:     2198/01- 2-24-4

Zadar,          22.svibnja   2024. godine

 U „Narodnim  novinama“ br. 52/2024  dana  3. svibnja 2024. godine,  objavljen  je  javni natječaj za imenovanje pročelnika  Upravnog odjela za odgoj i školstvo Grada Zadra  na neodređeno vrijeme ( 1 izvršitelj/ica)

 Rok za podnošenje prijava na javni natječaj   bio je do  20.svibnja  2024. godine.

 Svi prijavljeni kandidati na javni natječaj podnijeli su pravodobnu i urednu prijavu I   ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, te ih  Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja  poziva da  temeljem članka 22.stavak 1. ZSN-a pristupe pisanom testiranju

 koje će se  održati dana 3. lipnja  2024. godine   s početkom u 9,00 sati u Velikoj   vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, 23000 ZADAR.

 Na pisano testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu kojom se dokazuje identitet osobe.

 Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

 Smatra se da je kandidat, ako se navedenog dana ne odazove u naznačeni sat testiranja, povukao prijavu na javni natječaj  i ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

 Vrijeme provođenja intervjua s kandidatom,  ako ostvari  najmanje 50% bodova  iz provjere znanja putem pisanog testiranja, obaviti će se u dogovoru s kandidatom.

Ovaj poziv objavljuje se na WEB  stranici Grada Zadra  i na oglasnoj ploči Grada Zadra (Narodni trg 1).