Testiranje za radno mjesto
Testiranje za radno mjesto

KLASA:        112-01/24-01/12

URBROJ:     2198/01- 12-24-6

Zadar,          14. svibnja  2024. godine

 Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područni ured Zadar  dana 02. svibnja  2024. godine objavljen je oglas  za prijam u službu u Grad Zadar,  Upravni odjel za kulturu i šport,  na radno mjesto viši stručni suradnik  I - za kulturu i tehničku kulturu (1 izvršitelj /izvršiteljica) na određeno vrijeme od 6 mjeseci radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao.

Rok za podnošenje prijava na oglas bio je do 10.svibnja  2024. godine.

 Povjerenstvo za provedbu oglasa poziva kandidate prijavljene na oglas  čije su prijave pravodobne,  potpune i  ispunjavaju  formalne uvjete iz oglasa  da  temeljem članka 22.stavak 1. ZSN-a pristupe pisanom testiranju  koje će se  održati dana 20. svibnja  2024. godine  s početkom u 10,00 sati u  Velikoj  vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, 23000 ZADAR.

 Temeljem članka 21. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br: 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) kandidati koji nisu  podnijeli pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju  formalne uvjete iz oglasa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas, te su o razlozima neudovoljavanja obaviješteni telefonski i pisanom obavijesti.

Na pisano testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu kojom se dokazuje identitet osobe.

 Na pisano testiranje je potrebno donijeti kemijsku olovku.

 Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

 Smatra se da je kandidat, ako se navedenog dana ne odazove u naznačeni sat testiranja, povukao prijavu na oglas  i ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

 Vrijeme provođenja intervjua s kandidatima,  ako ostvare najmanje 50% bodova  iz provjere znanja putem pisanog testiranja, obaviti će se u dogovoru s kandidatima.

Ovaj poziv objavljuje se na WEB  stranici Grada Zadra  i na oglasnoj ploči Grada Zadra (Narodni trg 1).