Testiranje za radno mjesto
Testiranje za radno mjesto

KLASA:        112-01/24-01/07

URBROJ:     2198/01- 14-24-6

Zadar,          13. ožujka 2024. godine

 Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područni ured Zadar  dana 04. 03. 2024. godine objavljen je oglas za prijam u službu u Grad Zadar,  Upravni odjel za gradsku samoupravu i opće poslove na radno mjesto referent za opće poslove (1 izvršitelj /izvršiteljica) na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice, do povratka odsutne službenice na posao, odnosno prestanka njezine službe.

Rok za podnošenje prijava na oglas bio je do  12. ožujka 2024. godine.
Povjerenstvo za provedbu oglasa poziva kandidate prijavljene na oglas  čije su prijave pravodobne,  potpune i  ispunjavaju  formalne uvjete iz oglasa  da  temeljem članka 22.stavak 1. ZSN-a pristupe pisanom testiranju koje će se  održati dana 19. ožujka 2024. godine   s početkom u 9,00 sati u Velikoj   vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, 23000 ZADAR.

 Temeljem članka 21. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br: 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) kandidati koji nisu  podnijeli pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju  formalne uvjete iz oglasa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas, te su o razlozima neudovoljavanja obaviješteni telefonski i pisanom obavijesti.

Na pisano testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu kojom se dokazuje identitet osobe.

 Na pisano testiranje je potrebno donijeti kemijsku olovku.

 Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

 Smatra se da je kandidat, ako se navedenog dana ne odazove u naznačeni sat testiranja, povukao prijavu na oglas  i ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

 Vrijeme provođenja intervjua s kandidatima,  ako ostvare najmanje 50% bodova  iz provjere znanja putem pisanog testiranja, obaviti će se u dogovoru s kandidatima.

Ovaj poziv objavljuje se na WEB  stranici Grada Zadra  i na oglasnoj ploči Grada Zadra (Narodni trg 1).