Testiranje za radno mjesto
Testiranje za radno mjesto

KLASA:        112-01/24-01/04

URBROJ:     2198/01- 1-24-6

Zadar,          23. veljače  2024. godine

 U „Narodnim  novinama“ br. 18/2024  dana  14.  veljače 2024. godine,  objavljen  je  javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad ZadarUpravni odjel za gradsku samoupravu i opće poslove  na radno mjesto spremač (2 izvršitelja /izvršiteljice).

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj   bio je do  22. veljače  2024. godine.

 Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja  poziva kandidate prijavljene na javni natječaj  koji  ispunjavaju  formalne uvjete iz javnog natječaja  da  temeljem članka 22.stavak 1. ZSN-a pristupe pisanom testiranju  koje će se  održati dana 28. veljače  2024. godine   s početkom u 9,00 sati u  Velikoj   vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, 23000 ZADAR.

 Temeljem članka 21. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) kandidati koji nisu  podnijeli pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju  formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima  prijavljenim na javni natječaj, a o razlozima neudovoljavanja obaviješteni su telefonski i pisanom obavijesti.

Na pisano testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu kojom se dokazuje identitet osobe.

 Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

 Smatra se da je kandidat, ako se navedenog dana ne odazove u naznačeni sat testiranja, povukao prijavu na javni natječaj  i ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

 Vrijeme provođenja intervjua s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova  iz provjere znanja putem pisanog testiranja, obaviti će se u dogovoru s kandidatima.

Ovaj poziv objavljuje se na WEB  stranici Grada Zadra  i na oglasnoj ploči Grada Zadra (Narodni trg 1).