Testiranje za radno mjesto
Testiranje za radno mjesto

 KLASA:        112-01/23-01/50

URBROJ:     2198/01- 8-24-5

Zadar,          12. siječnja 2024. godine

U „Narodnim  novinama“ br. 150/2023  dana  15. 12. 2023. godine,  objavljen  je  javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad ZadarUpravni odjel za EU fondove  na radno mjesto savjetnik za provedbu ITU mehanizma (2 izvršitelja /izvršiteljice).

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj   bio je do  27. 12. 2023. godine.

 Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja  poziva kandidate prijavljene na javni natječaj  koji  ispunjavaju  formalne uvjete iz javnog natječaja  da  temeljem članka 22.stavak 1. ZSN-a pristupe pisanom testiranju koje će se  održati dana 22. siječnja 2024. godine   s početkom u 9,00 sati u Velikoj   vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, 23000 ZADAR.

 Temeljem članka 21. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br: 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) kandidati koji nisu  podnijeli pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju  formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima  prijavljenim na javni natječaj, a o razlozima neudovoljavanja obaviješteni su telefonski i pisanom obavijesti.

Na pisano testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu kojom se dokazuje identitet osobe.

 Na pisano testiranje je potrebno donijeti kemijsku olovku.

 Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

 Smatra se da je kandidat,  ako se navedenog dana ne odazove u naznačeni sat testiranja, povukao prijavu na javni natječaj  i ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

 Vrijeme provođenja intervjua s kandidatom,   ako ostvari  najmanje 50% bodova  iz provjere znanja putem pisanog testiranja, obaviti će se u dogovoru s kandidatom.

Ovaj poziv objavljuje se na WEB  stranici Grada Zadra  i na oglasnoj ploči Grada Zadra (Narodni trg 1).