Testiranje za radno mjesto
Testiranje za radno mjesto

KLASA:112-01/23-01/41

URBROJ: 2198/01- 9-23-7

Zadar, 21. prosinca 2023.

 Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područni ured Zadar  dana  15. studenog 2023. godine objavljen je oglas za prijam u službu u Grad Zadar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, na radno mjesto

  • komunalni redar (1 izvršitelj/ica), na određeno vrijeme od 6 mjeseci radi poslova čiji se opseg privremeno povećao uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.

Rok za podnošenje prijava na oglas bio je do 23. studenog 2023. godine.

Povjerenstvo za provedbu oglasa poziva kandidata prijavljenog na oglas koji ispunjava formalne uvjete iz oglasa da temeljem članka 22. stavak 1. ZSN-a pristupi pisanom testiranju koje će se održati dana 27. prosinca 2023. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Zadra, Narodni trg 1, 23000 Zadar.

Na pisano testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu kojom se dokazuje identitet osobe te kemijsku olovku.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove u naznačeni  sat testiranja, povukao prijavu na oglas  i ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Vrijeme provođenja intervjua s kandidatom koji ostvari  najmanje 50% bodova  iz provjere znanja putem pisanog testiranja obaviti će se u dogovoru s kandidatom.

 Ovaj poziv objavljuje se na WEB  stranici Grada Zadra  i na oglasnoj ploči Grada Zadra (Narodni trg 1).

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa