Testiranje za radno mjesto
Testiranje za radno mjesto

KLASA:        112-01/23-01/38

URBROJ:     2198/01- 8-23-10

Zadar,          23.studenog  2023. godine

U „Narodnim  novinama“ br. 135/2023  dana  10.11. 2023. godine,  objavljen  je  javni natječaj za

prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Zadar  Upravni odjel za EU fondove  na radno mjesto viši stručni suradnik I - za provedbu ITU mehanizma   (1 izvršitelj/ica).

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj   bio je do  20.11. 2023.godine.

 Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja  poziva kandidate prijavljene na javni natječaj  koji  ispunjavaju  formalne uvjete iz javnog natječaja  da  temeljem članka 22.stavak 1. ZSN-a pristupi pisanom testiranju  koje će se  održati dana 01.12. 2023. godine   s početkom u 9,00 sati u Velikoj   vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, 23000 ZADAR.

 Kandidati koji nisu  podnijeli pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju  formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju  se kandidatima  prijavljenim na javni natječaj, a o razlozima neudovoljavanja obaviješteni su telefonski i pisanom obavijesti.

 Na pisano testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu kojom se dokazuje identitet osobe.

 Na pisano testiranje je potrebno donijeti kemijsku olovku.

 Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

 Smatra se da je kandidat,  ako se navedenog dana ne odazove u naznačeni  sat testiranja, povukao prijavu na natječaj   i ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

 Vrijeme provođenja intervjua s kandidatom,   ako ostvari  najmanje 50% bodova  iz provjere znanja putem pisanog testiranja, obaviti će se u dogovoru s kandidatom.

Ovaj poziv objavljuje se na WEB  stranici Grada Zadra  i na oglasnoj ploči Grada Zadra (Narodni trg 1).