Testiranje za radno mjesto
Testiranje za radno mjesto

KLASA: 112-01/23-01/24

URBROJ: 2198/01-6-23-4

Zadar, 26. srpnja 2023. godine

 Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, broj: 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19., u nastavku: ZSN), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Zadar, Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom  Grada Zadra upućuje

 POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

 U „Narodnim novinama“ (broj 75/23), dana 07. srpnja 2023. godine objavljen je javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme, u Grad Zadar, Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom na radno mjesto savjetnik za poslove procjene vrijednosti nekretnina (1 izvršitelj/ica).

 Rok za podnošenje prijava na javni natječaj bio je do 17. srpnja 2023. godine.

 Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja poziva sve prijavljene kandidate na javni natječaj, budući svi ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, da temeljem članka 22. stavak 1. ZSN-a pristupe pisanom testiranju koje će se održati dana 02. kolovoza 2023. godine s početkom u 9,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, 23000 ZADAR.

 Na pisano testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu kojom se dokazuje identitet osobe.

Na pisano testiranje je potrebno donijeti kemijsku olovku.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove u naznačeni sat testiranja, povukao prijavu na natječaj i ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Vrijeme provođenja intervjua s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova iz provjere znanja putem pisanog testiranja obaviti će se u dogovoru s kandidatima.

Ovaj poziv objavljuje se na WEB stranici Grada Zadra i na oglasnoj ploči Grada Zadra (Narodni trg 1).

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja.