Testiranje za radno mjesto
Testiranje za radno mjesto

KLASA:        112-01/23-01/02

URBROJ:     2198/01- 14-23-6

Zadar,          20.ožujka 2023. godine

 Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područni ured Zadar  dana  8.ožujka 2023. godine,  objavljen  je  oglas za prijam u službu u Grad Zadar, Upravni odjel za gradsku samoupravu i opće poslove na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice, do povratka odsutne službenice na posao, odnosno prestanka njezine službe na radno mjesto:

 referent za opće poslove pisarnice 1 izvršitelj/ica.

 Rok za podnošenje prijava na oglas   bio je do  16.ožujka 2023.godine.

 Povjerenstvo za provedbu oglasa   poziva kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa  da  temeljem članka 22.stavak 1. ZSN-a pristupe pisanom testiranju

 koje će se  održati  dana 27.ožujka 2023. godine  s početkom u 9,00 sati u Velikoj   vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, 23000 ZADAR.

 Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, obaviješteni su o razlozima neispunjavanja uvjeta telefonom i pisanom obavijesti.

 Na pisano testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu kojom se dokazuje identitet osobe, te kemijsku olovku.

 Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove u naznačeni  sat testiranja, povukao prijavu na oglas i ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Vrijeme provođenja intervjua s kandidatima koji ostvare  najmanje 50% bodova  iz provjere znanja putem pisanog testiranja obaviti će se u dogovoru s kandidatima.

Ovaj poziv objavljuje se na WEB  stranici Grada Zadra  i na oglasnoj ploči Grada Zadra (Narodni trg 1).

 Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa