Testiranje za radno mjesto
Testiranje za radno mjesto

 KLASA: 112-01/22-01/30
URBROJ: 2198/01-11-22-11
Zadar, 21. listopada 2022. godine

Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područni ured Zadar dana 16. rujna 2022. godine, objavljen je oglas za prijam u službu u Grad Zadar, Upravni odjel za odgoj i školstvo na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutne službenice na radno mjesto:

 VIŠI STRUČNI SURADNIK/CA II ZA ŠKOLSTVO

Služba se zasniva na određeno vrijeme, do povratka odsutne službenice na posao, odnosno prestanka njene službe, uz obvezan probni rad od 2 mjeseca.

Rok za podnošenje prijava na oglas bio je do 26. rujna 2022. godine.

Povjerenstvo za provedbu oglasa poziva kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa da na temelju članka 22. stavak 1. ZSN-a pristupe pisanom testiranju koje će se održati 26. listopada 2022. godine (srijeda) s početkom u 9,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, 23000 Zadar.

 Na pisano testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu kojom se dokazuje identitet osobe.

Na pisano testiranje je potrebno donijeti kemijsku olovku.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove u naznačeni sat testiranja, povukao prijavu na oglas i ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Vrijeme provođenja intervjua s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova iz provjere znanja putem pisanog testiranja obaviti će se u dogovoru s kandidatima.

Ovaj poziv objavljuje se na WEB stranici Grada Zadra i na oglasnoj ploči Grada Zadra (Narodni trg 1).

 Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa