Testiranje za radno mjesto
Testiranje za radno mjesto

Klasa: 112-01/22-01/26

Urbroj: 2198/01-10-22-4

U Zadru, dana 27. 06. 2022.

Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područni ured Zadar, dana 15. lipnja 2022., objavljen je oglas za prijam u službu u Grad Zadar, Upravni odjel za financije, na određeno vrijeme od 6 mjeseci radi obavljanja privremenih poslova na radno mjesto Viši referent – u djelokrugu poslova javne nabave ( 1 izvršitelj/ica).

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj bio je 23. 06. 2022.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja poziva kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja da temeljem članka 22. stavak 1. ZSN-a pristupe pisanom testiranju koje će se održati dana 12. 07. 2022., s početkom u 9.00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, 23 000 ZADAR.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja obaviješteni su o razlozima neudovoljavanja telefonom i pisanom obavijesti, te se sukladno članku 21.stavak 1.ZSN-a ne smatraju kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

Na pisano testiranje potrebno je donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu kojom kandidat dokazuje identitet.

Na pisano testiranje je potrebno donijeti kemijsku olovku i masku.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji ne pristupi zakazanom testiranju povukao prijavu na natječaj i ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Vrijeme provođenja intervjua s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova iz provjere znanja putem pisanog testiranja objavit će se u dogovoru s kandidatima.

Ovaj poziv objavljuje se na WEB stranici Grada Zadra i na oglasnoj ploči Grada Zadra (Narodni trg 1).

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja.

                                                                                                                            Za povjerenstvo:

                                                                                                                            Aleksandar Car, dipl iur