Testiranje za radno mjesto
Testiranje za radno mjesto

KLASA:        112-01/22-01/23

URBROJ:     2198/01- 12-22-6

Zadar,         20. lipnja 2022.

 Dana 27. svibnja 2022. godine, objavljen je kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Zadar, oglas za prijam u službu radi obavljanja privremenih poslova na 6 mjeseci u Grad Zadar; Upravni odjel za kulturu i  sport  na radno mjesto:

  • Viši stručni suradnik I – za obavljanje poslova na području kulture, a osobito na poslovima očuvanja i zaštite kulturne baštine i svjetske baštine na području Grada Zadra – 1 izvršitelj/ica

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj bio je do 6. lipnja 2022. godine.

 Povjerenstvo za provedbu oglasa  poziva kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa  da  temeljem članka 22.stavak 1. ZSN-a pristupe pisanom testiranju  koje će se  održati dana 28. lipnja 2022. s početkom u 10.00 sati u  Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, 23000 ZADAR.

 Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa obaviješteni su o razlozima neudovoljavanja telefonom i pisanom obavijesti, te se sukladno članku 21.stavak 1.ZSN-a ne smatraju kandidatima prijavljenim na oglas.

 Na pisano testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu kojom se dokazuje identitet osobe.

 Na pisano testiranje je potrebno donijeti kemijsku olovku.

 Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove u naznačeni sat testiranja, povukao prijavu na oglas  i ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Vrijeme provođenja intervjua s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova iz provjere znanja putem pisanog testiranja obaviti će se u dogovoru s kandidatima.

Ovaj poziv objavljuje se na WEB stranici Grada Zadra i na oglasnoj ploči Grada Zadra (Narodni trg 1).

 Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa.